Mustafa Helvacıoğlu; “Üniversite Mezunları 2 Bin TL’ye İş Bulamıyor, İşverenler 4 Bin TL’ye Usta Bulamıyor.

09 Ağustos 2017
297
Mustafa Helvacıoğlu; “Üniversite Mezunları 2 Bin Tl’Ye İş Bulamıyor, İşverenler 4 Bin Tl’Ye Usta Bulamıyor.

İstihdam Sorununa Kalifiye Eleman Yetiştirilerek Çözüm Bulunacak…

Keşan TSO (Keşan Ticaret ve Sanayi Odası) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, İŞKUR Keşan Şube Müdürü Mehmet Yazıcı ile bir araya gelerek, kalifiye eleman sorununun çözümünde önemli etki sağlayacak olan İşbaşı Eğitim Programları ile ilgili bilgi verdi.

Açılmadan önce faaliyetleri Keşan TSO (Keşan Ticaret ve Sanayi Odası) tarafından yürütülen ve Keşan’da şube kurulması için yine Keşan TSO tarafından yoğun biçimde desteklenen İŞKUR Keşan Şube Müdürlüğü’nde bir araya gelen Helvacıoğlu ve Yazıcı, Keşan İŞKUR'la birlikte “İşbaşı Eğitim Programları ile kalifiye eleman yetiştireceklerini belirttiler.

Mustafa Helvacıoğlu ziyarette yaptığı konuşmada, İŞKUR Keşan Şube Müdürü Sayın Mehmet Yazıcı ile birlikte ortak projeleri hemen hayata geçirmek istediklerini belirterek, bölgedeki istihdam sorununa, kalifiye eleman yetiştirerek çözüm bulacaklarını ifade etti.

İŞKUR İşbaşı Eğitim Programları’nın işletmeler ve bölgenin istihdam alanında gelişmesi için önemli bir fırsat olduğunu belirten Helvacıoğlu; “İŞKUR İşbaşı Eğitim Programı ile işletmelerimizin işe alacakları yeni personelin 3 aylık maaşı ve sonrasında 30 aylık SGK işveren payı İŞKUR tarafından ödeniyor. Bu program ve sağladığı teşvikler, işletmelerimiz açısından kalifiye personel yetiştirmek için önemli bir fırsattır” şeklinde konuştu.

Programın amacının, nitelikli işgücü temin etmekte zorlanan işverenlere işe alacakları kişileri işyerinde belli bir süre gözlemleyerek ve eğitim vererek kişiler hakkında ayrıntılı bilgi sahibi olma ve işe alma konusunda isabetli bir karar verme imkanı sunmak olarak tanımlayan Mustafa Helvacıoğlu konuşmasının devamında; “Bu sayede işverenlerimiz ihtiyaç duydukları personeli ve işgücünü herhangi bir maliyete katlanmadan kendileri yetiştirme imkanına kavuşmakta ve doğru işçi bulma olanağı elde etmektedirler” dedi.

Programın detayları ile ilgili bilgi veren İŞKUR Keşan Şube Müdürü Mehmet Yazıcı, programın işverenler açısından; işe almayı planladıkları kişilerin mesleki gelişim ve deneyim kazanmasını gözlemleme, herhangi bir maliyete katlanmadan potansiyel işçilerini yetiştirme, işgücü maliyetinin azalması ile rekabet avantajı sağlama, katılımcıları istihdam ederek teşviklerden yararlanma ve katılımcılara yaptıkları ekstra ödemeleri vergi matrahından düşme imkanı gibi faydalar sağlayacağını vurguladı.

İŞKUR İşbaşı Eğitim Programından Yararlanmak İsteyen İşverenlere İlişkin Şartlar ise şöyle; İşbaşı eğitim programı ilgili mevzuatı gereği en az 2 sigortalı çalışanı bulunan ve Kuruma kayıtlı olan tüm işyerlerinde uygulanabilir. Kamu kurumu olmayan ve kamu kurumu teşkilatı içerisinde yer almayan tüm işverenler programa başvuru yapabilir. Özel sektör işyerleri, ticaret odaları, sanayi odaları, ticaret ve sanayi odaları, esnaf odaları, sendikalar, konfederasyonlar, vakıflar, dernekler, bankalar, kamu kurumlarının hizmet alım ihalelerini alan firmalar, noterler, aile hekimleri, site yönetimleri, okul aile birlikleri, öğretmenevleri, organize sanayi bölgeleri müdürlükleri, teknokentler, çiftçi mallarını koruma başkanlıkları, meslek birlikleri programdan yararlanabilir.

 

En az 2 çalışanı olan işverenlerin yararlanabildiği program kapsamında işverenler çalışan sayısının % 10’undan % 30’una kadar katılımcı talep edebilmektedir. Kontenjanın tamamı tek seferde kullanılabileceği gibi, bölünerek farklı tarihlerde de kullanılabilecektir. İşverenler programa almak istedikleri katılımcıyı İŞKUR’dan talep edebilmekte veya kendileri de belirleyebilmektedir. Aynı durum katılımcılar için de geçerlidir.

İstihdam Teşviki ve İşverenlere Sağlanan Vergi İndirim İmkanı

31.12.2017 tarihine kadar başlayan işbaşı eğitim programını tamamlayan; 18 yaşından büyük, 29 yaşından küçük olanlardan program sonrasında üç ay içinde işe alınması durumunda işe alan işverenler imalat sanayi sektöründe faaliyet gösteriyorsa 42 ay, diğer sektörlerde faaliyet gösteriyorsa 30 ay süre ile SGK işveren primi İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanmaktadır.

Ayrıca, Programa katılan kişilere İŞKUR’un yaptığı ödemeler dışında programın düzenlendiği işveren tarafından yapılan ve aylık brüt asgari ücretin yarısını geçmeyen fiili ödemelerin gelir vergisi kanunu gereğince vergi matrahından indirilmesi imkânı da bulunmaktadır.

Ayrıca işbaşı eğitim programını bitiren katılımcıları istihdam eden işverenler 687 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile düzenlenen istihdam teşvikinden de yararlanabilmektedir. Programı bitirenlerin işverenler tarafından istihdam edilmesi durumunda 2017 yılının sonuna kadar işverenlerin istihdam üzerindeki sigorta ve vergi yükleri (aylık 773 TL) Türkiye İş Kurumu ve Maliye Bakanlığı tarafından üstlenilecektir.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
Ekonomi Bakanlığı
TOBB Türkiye Fuar Rehberi
Gümrük ve Turizm İşletmeleri
İktisadi Kalkınma Vakfı
Kredi Garanti Fonu
Meybem
Tepav
Tobb Üniversitesi
Kosgeb
Resmi Gazete

Yukarı çık.

ODAMIZ

Close